Velkommen til indre Visten: Rent vann, ren luft og nesten uberørt natur

"Bønåklubben"

"Nerstraumen"

Storstraumen med gangbro 1999